HİZMETLERİMİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

Yatırım Destek Programı

 

Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

 

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu destek programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuştur.

 

Kimler Yararlanabilir?

 

*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında ar-ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,

 

*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,

 

*En fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar,

 

 

Destekleme Oranı

 

Makine ve teçhizat desteği

 

İthal alımlarda; Büyük işletmeler e %10 Orta büyüklükteki işletmelere %30 Küçük işletmelere %40

Yerli alımlarda Büyük işletmelere %20 Orta büyüklükteki işletmelere %40 Küçük işletmelere %50

 

İşletme Gideri Destekleri;

 

Kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi halinde bu giderlerin her biri için %75 oranında destek sağlanır.

 

Destek Süresi

 

* Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay(ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),

 

*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,

 

*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

 

Desteklenen gider kalemleri

 

 

*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat unsurlarından,

 

*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz unsurlarından,

 

*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.

 

Destek Üst Limitleri Nedir?

 

Büyük işletmelerde; 2 milyon TL

 

*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL

 

*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

 

Bu kapsamda bizim danışmanlık hizmet kapsamımız;

 

Proje Hazırlama

 

Mühendis kökenli proje uzmanlarımız Bakanlığa sunulacak proje dokümanlarını hazırlar. Bu süreç genellikle 1-2 ay sürmekte ve bu süreç içerisinde ortalama 1 veya 2 haftada yarım iş günü firmanızda çalışma yapılmaktadır.

 • Proje Belirleme (Projelerin destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
 • Proje Planının Oluşturulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Komiteye Hazırlık
 • Proje Değerlendirme Sürecinin Yönetilmesi
 • Gereken Durumlarda Projenin Revizyonunun Yapılması

 

Proje Yürütme

 

Proje Bakanlık tarafından kabul edildikten sonra projedeki süreçlerin yerine getirilmesi ve Bakanlığın belirlediği dönemlerde proje ödeme taleplerinin sunulması gerekmektedir.

 • Projenin Yürütülmesinin İzlenmesi, Raporlanması
 • Dönem Raporlarının Oluşturulması
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
 •  

  Proje Belirleme ve kurgulama adımları ile hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz.

   

  Tanıtım Destek Programı

   

  Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

   

  Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

   

  Kimler Yararlanabilir?

   

  Destek Kapsamına Giren Projeler

   

  San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

   

  Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri:

   

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEYDEB Projeleri: TÜBİTAK

   

  Girişimcilik Aşamalı Destek Programı:TÜBİTAK:

   

  Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK

   

  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel UygulamaDestek Programı: KOSGEB

   

  Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

   

  BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

   

  AB Destekli Ar-Ge Projeleri:

   

  Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

   

  Destekleme Tutarı

   

  Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.

   

  Desteklenen Giderler

   

  Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası, Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,

   

  Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

   

  Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

   

  Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının; Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri, Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

   

  Proje Belirleme ve kurgulama adımları ile hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz.
 
 

Bizi Tanıyın Neden Univation? Hakkımızda Galeri TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
Hizmetler Tübitak 1501 Danışmanlığı Tübitak 1507 Danışmanlığı Tübitak 1511 Danışmanlığı Kosgeb Arge Danışmanlığı
Örnek Projeler Tübitak Başarı Hikayeleri
Referanslarİletişim

E-Bülten
e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın

 

 

http://www.facebook.com/univation.com.tr http://twitter.com/univationcomtr
http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/univation
  Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@univation.com.tr