HİZMETLERİMİZ

Tubitak Teşvikleri

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 

Programın Kapsamı

 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

 

Destekleme Oranı

 

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

 

Destek Süresi

 

Destek süresi proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır.

 

Desteklenen gider kalemleri

 

a)Personel giderleri,

 

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

 

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

 

d) Malzeme ve sarf giderleri,

 

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

 

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

Alınabilecek Hibe Miktarı

 

Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL dir. 500.000 TL’nin %75’i olan 375.000 TL hibe olarak verilmektedir.

 

Kimler Başvurabilir

 

KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

 

Proje Başvuru Hakkı Sayısı

 

İlk 3 projeye ilaveten ortaklı 2 proje ile toplam 5 adet.

 

Örnek Proje Konuları

 

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde üretilmeyen bir ürünü, arge çalışması ile geliştirmek ve prototip aşamasına getirmek
 •  

 • Dünya için, Türkiye için yada Şirketiniz içini yeni ürün geliştirmek
 •  

 • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak ve/veya maliyetini düşürmek için geliştirme çalışmaları yapmak
 •  

 • Üretim süreçlerinizi geliştirici otomasyon projeleri yapmak.
 •  

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde bulunmayan yazılım geliştirmek
 •  

  Bu kapsamda bizim danışmanlık hizmet kapsamımız;

   

  Proje Hazırlama

   

  Mühendis kökenli proje uzmanlarımız Tübitak'a sunulacak proje dokümanlarını hazırlar. Bu süreç genellikle 1-2 ay sürmekte ve bu süreç içerisinde ortalama 1 veya 2 haftada yarım iş günü firmanızda çalışma yapılmaktadır.

  • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
  • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  • Proje Dosyasının Oluşturulması (Teydeb başvurularının hazırlanması)
  • Proje Başvurusunun Yapılması
  • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
  • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi
  • Gereken Durumlarda Projenin Revizyonunun Yapılması

   

  Proje Kabulu

   

  Proje başvurusundan yaklaşık 1-2 ay içerisinde Tübitak'tan hakemler firmanızı ziyaret etmekte ve onların hazırladığı rapor ışığında yaklaşık 3-4 ay içerisinde Tübitak proje kabul kararını ekinde bir sözleşmeyle beraber iletmektedir.

  • Tübitak Sözleşmesinin incelenmesi ve açıklanması
  • Tübitak Sözleşmesinin imzalatılıp Tübitak'a gerekli ek evraklarla beraber ulaştırılması

   

  Proje Yürütme

   

  Proje Tübitak tarafından kabul edildikten sonra projedeki süreçlerin yerine getirilmesi ve her 6 aylık dönem sonunda kapsamlı proje teknik ve mali raporlarının Tübitak'a sunulması gerekmektedir. Mali raporlar Finans departmanınızca hazırlandıktan sonra Yeminli Mali Müşavir onayının ardından Tübitak'a sunulur.

  • Proje Yönetim Eğitimleri
  • Projenin Yürütülmesinin İzlenmesi, Raporlanması
  • İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
  • Teknik Dönem Raporlarının Oluşturulması
  • Mali Raporların Oluşturulmasında Finans Bölümünüz ile Yeminli Mali Müşavir arasında koordinasyon sağlanması
  • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
  • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
  •  

   Proje Belirleme ve kurgulama adımları ile hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz.

       

  Bizi Tanıyın Neden Univation? Hakkımızda Galeri TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
  Hizmetler Tübitak 1501 Danışmanlığı Tübitak 1507 Danışmanlığı Tübitak 1511 Danışmanlığı Kosgeb Arge Danışmanlığı
  Örnek Projeler Tübitak Başarı Hikayeleri
  Referanslarİletişim

  E-Bülten
  e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın

   

   

  http://www.facebook.com/univation.com.tr http://twitter.com/univationcomtr
  http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/univation
    Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
  Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@univation.com.tr