HİZMETLERİMİZ

Kosgeb Teşvikleri

Arge İnovasyon Programı

 

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

 

Destekleme Oranı

 

KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

 

Destek Süresi

 

Destek süresi proje bazında en az 12 ay, en fazla 24 aydır.

 

Desteklenen gider kalemleri

 

 

Programın içeriği, destek üst limitleri ve oranı şu şekildedir:

 

 

Programlar Üst Limit Oran
Ar-Ge ve İnnovasyon Programı
İşlik Desteği Bedel alınmaz.
Kira Desteği 12.000 TL % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 TL % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 TL % 75
Personel Gideri Desteği 100.000 TL % 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL % 100
Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL % 75
Eğitim Desteği 5.000 TL % 75
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000 TL % 75
Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL % 75
Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL % 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000 TL % 75
 


 

Alınabilecek Hibe Miktarı

 

Geri ödemesiz destek 300.000 TL + Faizsiz kredi olarakta 200.000 TL

 

Kimler Başvurabilir

 

KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler, şahıs şirketleri, Girişimciler

 

Proje Başvuru Hakkı Sayısı

 

Sınırsız.

 

Örnek Proje Konuları

 

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde üretilmeyen bir ürünü, arge çalışması ile geliştirmek ve prototip aşamasına getirmek
 •  

 • Dünya için, Türkiye için yada Şirketiniz içini yeni ürün geliştirmek
 •  

 • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak ve/veya maliyetini düşürmek için geliştirme çalışmaları yapmak
 •  

 • Üretim süreçlerinizi geliştirici otomasyon projeleri yapmak.
 •  

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde bulunmayan yazılım geliştirmek
 •  

  Bu kapsamda bizim danışmanlık hizmet kapsamımız;

   

  Proje Hazırlama

   

  Mühendis kökenli proje uzmanlarımız Tübitak'a sunulacak proje dokümanlarını hazırlar. Bu süreç genellikle 1-2 ay sürmekte ve bu süreç içerisinde ortalama 1 veya 2 haftada yarım iş günü firmanızda çalışma yapılmaktadır.

  • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
  • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  • Proje Dosyasının Oluşturulması (Kosgeb başvurularının hazırlanması)
  • Proje Başvurusunun Yapılması
  • Proje Sunumu ve Komiteye Hazırlık
  • Proje Değerlendirme Sürecinin Yönetilmesi
  • Gereken Durumlarda Projenin Revizyonunun Yapılması

   

  Proje Yürütme

   

  Proje Kosgeb tarafından kabul edildikten sonra projedeki süreçlerin yerine getirilmesi ve Kosgebin belirlediği dönemlerde proje raporlarının Kosgeb'e sunulması gerekmektedir.

  • Projenin Yürütülmesinin İzlenmesi, Raporlanması
  • Teknik Dönem Raporlarının Oluşturulması
  • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
  •  

   Proje Belirleme ve kurgulama adımları ile hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz.

    

   Programın içeriği, destek üst limitleri ve oranı şu şekildedir:

    

    

   Programlar Üst Limit Oran
   Ar-Ge ve İnnovasyon Programı
   İşlik Desteği Bedel alınmaz.
   Kira Desteği 12.000 TL % 75
   Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 TL % 75
   Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 TL % 75
   Personel Gideri Desteği 100.000 TL % 75
   Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL % 100
   Proje Geliştirme Desteği
   Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL % 75
   Eğitim Desteği 5.000 TL % 75
   Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000 TL % 75
   Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL % 75
   Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL % 75
   Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000 TL % 75
   Endüstriyel Uygulama Programı
   Kira Desteği 18.000 TL % 75
   Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 TL % 75
   Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 TL % 75
   Personel Gideri Desteği 100.000 TL % 75
    
   

  Bizi Tanıyın Neden Univation? Hakkımızda Galeri TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
  Hizmetler Tübitak 1501 Danışmanlığı Tübitak 1507 Danışmanlığı Tübitak 1511 Danışmanlığı Kosgeb Arge Danışmanlığı
  Örnek Projeler Tübitak Başarı Hikayeleri
  Referanslarİletişim

  E-Bülten
  e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın

   

   

  http://www.facebook.com/univation.com.tr http://twitter.com/univationcomtr
  http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/univation
    Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
  Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@univation.com.tr