HİZMETLERİMİZ

Tubitak Teşvikleri

Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı (1501)

 

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

 

Programın Kapsamı

 

TÜBİTAK, Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

 

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 •  

 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 •  

 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
 •  

  konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

   

  Destekleme Oranı

   

  Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur.

   

  Destek Süresi

   

  Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

   

  Desteklenen gider kalemleri

   

  a)Personel giderleri,

   

  b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

   

  c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

   

  d) Malzeme ve sarf giderleri,

   

  e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

   

  f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

   

  Alınabilecek Azami Hibe Miktarı

   

  Hibe miktarı için bir üst sınır bulunmamaktadır.

   

  Kimler Başvurabilir

   

  Her Ölçekteki Limited ve Anonim Şirketler

   

  Proje Başvuru Hakkı Sayısı

   

  Sınırsız

   

  Örnek Proje Konuları

   

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde üretilmeyen bir ürünü, arge çalışması ile geliştirmek ve prototip aşamasına getirmek
 •  

 • Dünya için, Türkiye için yada Şirketiniz içini yeni ürün geliştirmek
 •  

 • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak ve/veya maliyetini düşürmek için geliştirme çalışmaları yapmak
 •  

 • Üretim süreçlerinizi geliştirici otomasyon projeleri yapmak.
 •  

 • Türkiye’ye yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde bulunmayan yazılım geliştirmek
 •  

  Bu kapsamda bizim danışmanlık hizmet kapsamımız;

   

  Proje Hazırlama

   

  Mühendis kökenli proje uzmanlarımız Tübitak'a sunulacak proje dokümanlarını hazırlar. Bu süreç genellikle 1-2 ay sürmekte ve bu süreç içerisinde ortalama 1 veya 2 haftada yarım iş günü firmanızda çalışma yapılmaktadır.

  • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
  • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  • Proje Dosyasının Oluşturulması (Teydeb başvurularının hazırlanması)
  • Proje Başvurusunun Yapılması
  • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
  • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi
  • Gereken Durumlarda Projenin Revizyonunun Yapılması

   

  Proje Kabulu

   

  Proje başvurusundan yaklaşık 1-2 ay içerisinde Tübitak'tan hakemler firmanızı ziyaret etmekte ve onların hazırladığı rapor ışığında yaklaşık 3-4 ay içerisinde Tübitak proje kabul kararını ekinde bir sözleşmeyle beraber iletmektedir.

  • Tübitak Sözleşmesinin incelenmesi ve açıklanması
  • Tübitak Sözleşmesinin imzalatılıp Tübitak'a gerekli ek evraklarla beraber ulaştırılması

   

  Proje Yürütme

   

  Proje Tübitak tarafından kabul edildikten sonra projedeki süreçlerin yerine getirilmesi ve her 6 aylık dönem sonunda kapsamlı proje teknik ve mali raporlarının Tübitak'a sunulması gerekmektedir. Mali raporlar Finans departmanınızca hazırlandıktan sonra Yeminli Mali Müşavir onayının ardından Tübitak'a sunulur.

  • Proje Yönetim Eğitimleri
  • Projenin Yürütülmesinin İzlenmesi, Raporlanması
  • İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
  • Teknik Dönem Raporlarının Oluşturulması
  • Mali Raporların Oluşturulmasında Finans Bölümünüz ile Yeminli Mali Müşavir arasında koordinasyon sağlanması
  • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
  • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
  •  

   Proje Belirleme ve kurgulama adımları ile hemen başlamak için bizimle iletişime geçiniz.

    

   

  Bizi Tanıyın Neden Univation? Hakkımızda Galeri TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
  Hizmetler Tübitak 1501 Danışmanlığı Tübitak 1507 Danışmanlığı Tübitak 1511 Danışmanlığı Kosgeb Arge Danışmanlığı
  Örnek Projeler Tübitak Başarı Hikayeleri
  Referanslarİletişim

  E-Bülten
  e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın

   

   

  http://www.facebook.com/univation.com.tr http://twitter.com/univationcomtr
  http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/univation
    Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
  Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@univation.com.tr