Kurumsal

Haberler

 
EXECUTİONER
Tarih : 03 Temmuz 2013 , Çarşamba

pppppppppBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca buumltccedile imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun goumlruumllen Ar-Ge ve Yenilik Proje başvuruları iccedilin talep edilen destek tutarının yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TLye kadarı, yurt iccedilindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TLye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak karşılanacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca buumltccedile imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun goumlruumllen Ar-Ge ve nbspYenilik Proje başvuruları iccedilin talep edilen destek tutarının yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TLye kadarı, yurt iccedilindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TLye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın hibe olarak karşılanacak. Kuruluşlar, destek başvurularını Bakanlığın internet sitesi uumlzerinden elektronik ortamda da yapılabilecek. Bakanlık, elektronik ortamda yapılacak başvurular iccedilin gerekli olan alt yapıyı 31 Aralık 2014 tarihine kadar sağlayacak.br / br / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknolojik Uumlruumlnlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Youmlnetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Youmlnetmelik, sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet guumlcuumlnuumln artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya ccedilıkan teknolojik uumlruumlnlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması iccedilin uumllkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesine ilişkin usul ve esasları duumlzenliyor.br / br / Youmlnetmelik, yurt iccedilinde yerleşik kuruluşların kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya ccedilıkan teknolojik uumlruumlnlerin veya prototiplerin yurt iccedili ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına youmlnelik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususları kapsayacak.br / br / -BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ-br / br / Sektoumlr ve buumlyuumlkluumlğuumlne bakılmaksızın firma duumlzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden ccedilok gerccedilek veya tuumlzel kişiye ait olan Tuumlrkiyede yerleşik işletmeler ile uumlniversiteler ve araştırma kurumlarının kuruluş yetkilisi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya ccedilıkan teknolojik uumlruumln veya prototipin yurt iccedili ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine youmlnelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa başvuru yapılacak. Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim edilecek. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi uumlzerinden oluşturulacak uygulama uumlzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.br / br / Teknolojik uumlruumlnlerin tanıtım ve pazarlanmasına youmlnelik kuruluşlar tarafından yapılacak başvurular iccedilin yılda bir veya birden fazla doumlnemde başvuru kabul edilebilecek. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilecek.br / br / -DESTEK TUTARI-br / br / Bakanlıkccedila buumltccedile imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun goumlruumllen başvurular iccedilin talep edilen destek tutarının yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin TLye kadarı, yurt iccedilindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin TLye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkccedila hibe olarak karşılanacak.br / br / -DESTEKLENEN GİDERLER-br / br / Uumlruumln veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşuumlr, uumlruumln kataloğu, etiket baskılı ve bandrolluuml elektronik depolama aygıtları desteklenecek giderler arasında yer alacak. Fuarlara katılımda stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası, yurt dışı fuarlarda guumlmruumlk işlem giderleri destek kapsamında yer alacak. Desteklenecek diğer giderler ise şoumlyle olacak:br / br / quotElektronik ticaret e-ticaret sitelerine uumlyelik giderleri yazılı medyada teknolojik uumlruumln yada prototipin tanıtımına ilişkin giderler tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki ccedilalışanının kişi başına guumlnluumlk yurt iccedilinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariccedil en fazla yedi guumln suumlreli konaklama giderleri yurt iccedilinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen uumllkeye gidiş ve doumlnuumlş maliyetini karşılamak uumlzere ulaşımda kullanılan otobuumls bileti, ekonomi sınıfı uccedilak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti uumlcretleri. Birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım bedeli adı altında toplu olarak yer alması halinde desteklenen giderler dışındaki harcama kalemleri iccedilin ayrıca oumldeme yapılmayacak.quotbr / br / Her tuumlrluuml konferans, ccedilalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu Youmlnetmelik kapsamında desteklenmeyecek.br / br / -DESTEK SUumlRESİCİ EN FAZLA 1 YIL OLACAK-br / br / Desteklenen kuruluş, bu Youmlnetmelik kapsamındaki her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonrası ortaya ccedilıkan teknolojik uumlruumln veya prototipin yurt iccedilinde ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması iccedilin sağlanan destekten bir defaya mahsus a styletext-decoration:none hrefhttp://www.breitling-watches.co.uk/font color000000breitling replica watches/font/a faaliyet sınırlaması olmaksızın yararlanacak. Destek suumlresi, Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan soumlzleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıl olacak.br / br / -OumlN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME-br / br / Oumln incelemede eksiklik bulunan başvurular, resmi tatil guumlnleri hariccedil olmak kaydıyla 15 guumln iccedilerisinde başvuru sahibi tarafından tamamlanacak, eksiklikleri tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.br / br / Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak oumldemeler her yıl Bakanlık buumltccedilesine konulacak oumldenek imkanları oumllccediluumlsuumlnde gerccedilekleştirilecek. Destek oumldemesi, soumlzleşmede belirtilen oumldeme planı ccedilerccedilevesinde Tuumlrk Lirası cinsinden yapılacak.br / br / Kuruluş yetkilisi, soumlzleşmede yer alan hususlar ile a hrefhttp://www.marketingmix.org.ukcartier replica/a ilgili değişiklik taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 guumln oumlnce gerekccedileli olarak Bilim ve Teknoloji Genel Muumlduumlrluumlğuumlne bildirecek. Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından goumlruumlşuumllerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil guumlnleri hariccedil tutulmak uumlzere en geccedil 15 guumln iccedilinde karara bağlanacak.br / br / Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda gerccedilekleşen harcama tutarının, Bakanlıkccedila yapılan oumldeme tutarından eksik olması durumunda aradaki fark en fazla 45 guumln iccedilerisinde Bakanlık hesabına iade edilecek.br / br / -BAKANLIK 2014 SONUNA KADAR ELEKTRONİK BAŞVURULAR İCcedilİN ALTYAPIYI SAĞLAYACAK-br / br / Bakanlık, 31 Aralık 2014 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak başvurular iccedilin gerekli olan alt yapıyı sağlamak zorunda olacak. Youmlnetmelik buguumln itibarıyla yuumlruumlrluumlğe girdi./p pKaynak: Ankara/p/p jewelry rings/a pnbsp/p/p/p/p/p/p/p

Tüm Haberler
 
 
Bizi Tanıyın Neden Univation? Hakkımızda Galeri TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
Hizmetler Tübitak 1501 Danışmanlığı Tübitak 1507 Danışmanlığı Tübitak 1511 Danışmanlığı Kosgeb Arge Danışmanlığı
Örnek Projeler Tübitak Başarı Hikayeleri
Referanslarİletişim

E-Bülten
e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın

 

 

http://www.facebook.com/univation.com.tr http://twitter.com/univationcomtr
http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/univation
  Adres : Hdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Trkiye
Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 70 | E-Posta : info@univation.com.tr